TEP Covid-19 protocol – Audience at program recordings

Update D.D. 24 maart 2022

Met ingang van 23 maart 2022 zijn er géén beperkingen meer voor publiek bij opnames voor AV-producties, op buiten- noch op binnenlocaties.

Onderhavig TEP Covid-19 Protocol Publiek is bedoeld voor al het publiek aanwezig bij een televisieproductie van Talpa Entertainment Productions (“TEP”). Het is gebaseerd op het “Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector”, versie 9.2 per 23 maart 2022 (althans die onderdelen van voornoemd protocol die zich direct richten op publiek dat aanwezig wenst te zijn bij een televisieopname).

  1. Heb je verkoudheidsklachten die passen bij corona, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk en /of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts? Blijf dan thuis ook als je volledig gevaccineerd bent en één of meer booster vaccinaties hebt gehad Maak gebruik van een zelftest of laat je testen via de GGD.
  2. Bij besmettingen in je huishouden lees je voor het vertrek de actuele quarantaine informatie van de overheid: rijksoverheid.nl en indien je volgens deze regels in quarantaine moet dan kom je niet naar de opnamelocatie.
  3. Kom niet naar het werk indien je in de voorgaande 24 uur corona gerelateerde klachten hebt gehad en je op het werk niet voldoende afstand tot andere kunt houden.
  4. Houd waar mogelijk afstand tot anderen.
  5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was vervolgens je handen.
  6. Was je handen regelmatig en goed.
  7. TEP kan bij bepaalde programma opnamen aanvullende regels bekendmaken indien zij van mening is dat publiek extra risico’s loopt. Zo kan zij op haar locaties een mondkapje voor bepaalde plekken en/of bij een bepaalde drukte voorschrijven. Tevens kan TEP in een dergelijk geval vragen naar of de lichaamstemperatuur op een niet-invasieve manier opnemen (zonder dat deze gegevens verder worden verwerkt). TEP zal dit voor zoveel mogelijk tijdig voorafgaand aan de opnamen kenbaar maken.

Voor actuele informatie van de overheid over corona:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19