Covid-19 protocol employees

Update D.D. 24 maart 2022

Dit protocol is bedoeld voor alle medewerkers in de ruimste zin van het woord aan een televisieproductie van Talpa Entertainment Productions (“TEP”) en derhalve de deelnemers aan een programma, inclusief presentatie, juryleden, deskundigen en overige deelnemers, alsmede de staf van TEP en/of door TEP ingezette derden die zorgdragen voor de daadwerkelijke productie. Het TEP Covid-19 Protocol is gebaseerd op actuele voorschriften en richtlijnen van de overheid, het RIVM, alsmede het “Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector”, versie 9.2 per 23 maart 2022 (althans die onderdelen van voornoemd protocol dat zich direct richt op de medewerker zelf). Het TEP Protocol betreft als eerste de voorwaarden van toelating tot de opnamelocatie (studio of anderszins) van medewerkers aan een programma en de aanvullende (test-)maatregelen door TEP gehanteerd, alsmede algemene regels met betrekking tot afstand, mondkapje, hygiëne, en overige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en hoe te handelen bij klachten en/of een besmetting met corona.

Iedere productie heeft een door TEP aangestelde HSO (Health & Safety Officer). Bij de start aan de televisieproductie krijg je de contactgegevens van de HSO waaronder in ieder geval naam, het mobiele telefoonnummer en het emailadres. Bij vragen, twijfel, bezorgdheid over corona, de gevolgen voor je medewerking aan de betreffende productie, en/of opnamedag, of de navolging van dit protocol neem je als eerste contact op met de HSO.

 

De standaard altijd in acht te nemen richtlijnen:

 1. TEP kan voor bepaalde producties van programma’s aanvullende testregels bekendmaken indien zij van mening is dat medewerkers (dus deelnemers en/of productiemensen) extra risico’s lopen. Dit kan het geval zijn door het soort opnamen, de interacties tussen deelnemers en/of dat er gefilmd wordt met mensen die meer risico lopen. TEP zal dit aan medewerkers kenbaar maken voor de betreffende opnamen, alsmede welke testmaatregelen zij alsdan verreist. Tevens kan TEP in een dergelijk geval vragen naar of de lichaamstemperatuur op een niet-invasieve manier opnemen (zonder dat deze gegevens verder worden verwerkt).
 2. Heb je verkoudheidsklachten die passen bij corona, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk en /of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts? Blijf dan thuis ook als je volledig gevaccineerd bent en één of meer booster vaccinaties hebt gehad Maak gebruik van een zelftest of laat je testen via de GGD.
 3. Bij besmettingen in je huishouden lees je voor het vertrek de actuele quarantaine informatie van de overheid: rijksoverheid.nl en indien je volgens deze regels in quarantaine moet dan kom je niet naar de opnamelocatie.
 4. Kom niet naar het werk indien je in de voorgaande 24 uur corona gerelateerde klachten hebt gehad en je op het werk niet voldoende afstand tot andere kunt houden.
 5. Houd waar mogelijk afstand tot anderen.
 6. Zorg voor goede ventilatie van werklocaties en zet maar mogelijk ramen en deuren open (let uiteraard goed op dat er geen onbevoegden naar binnen kunnen).
 7. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 8. Was je handen regelmatig en goed. Was je handen regelmatig en tenminste minimaal 6 x per dag. Dit dient als volgt te gebeuren:
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met een papieren handdoekje dat u direct weggooit, of gebruik een desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;
  • Doe dit in ieder geval: voor het naar buiten gaan, bij het thuiskomen of op de werkplek, na het snuiten van de neus, na het reizen met het openbaar vervoer, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was vervolgens je handen.
 1. Volg aanwijzingen van de HSO en de Productieleiding en neem specifieke voor bepaalde locaties de aldaar aangegeven richtlijnen in acht, waaronder doch niet beperkt tot het dragen van een mondkapje, eerst handen wassen, volg aangegeven looproutes, houd afstand conform belijning.

 

Voor actuele informatie van de overheid over corona:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Alle medewerkers wordt gevraagd te verklaren dat zij dit protocol hebben ontvangen, dit te hebben gelezen, begrepen en het strikt te zullen naleven.