Rules of conduct & confidant

Version April 5th, 2022

Uitgangspunten

Versie 5 april, 2022

TEP verwacht van alle medewerkers aan de productie van een programma en derhalve onder meer van werknemers (vast en tijdelijk), stagiaires, opdrachtnemers en uitvoerend medewerkers daarvan, alsmede van deelnemers dat altijd wordt gehandeld vanuit respect en integriteit. Alle personen, zowel intern als extern, meewerkend aan een productie dienen met respect, openheid, eerlijkheid en beleefdheid te worden behandeld. Ongewenst gedrag wordt niet toegestaan. Bij overtreding zullen maatregelen worden getroffen, met als uiterste sanctie voor werknemers ontslag op staande voet, onmiddellijke beëindiging van een overeenkomst van opdracht, stage opdracht en de ontzegging tot de productie, alsmede, afhankelijk van de gedraging, aangifte bij justitie.

 

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • Seksuele intimidatie, zowel verbaal, non-verbaal als fysiek. Het gaat hierbij onder andere om seksueel getinte opmerkingen, opmerkingen over kleding of uiterlijk, het versturen van seksueel getinte berichten, betasten, aanranden enz.;
  • Discriminatie (het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur, leeftijd, handicap, afkomst, nationaliteit dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren);
  • Agressie en geweld , verbaal, psychisch en fysiek, zoals schreeuwen, dreigen, stampvoeten, duwen, schoppen slaan enz.;
  • Pesten, het structureel buitensluiten, negeren of vernederen van een persoon;
  • Machtsmisbruik door het benadrukken van een machtspositie, en op die manier leed te veroorzaken bij andere personen onder jouw verantwoordelijkheid;
  • Elk ander gedrag dat een intimiderende, vijandige, of beledigende werkomgeving creëert of op onredelijke wijze persoonlijke prestaties op het werk belemmert.

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het is aan jou om te bepalen of gedrag gewenst is of niet.

 

Vertrouwenspersonen

TEP heeft onafhankelijke vertrouwenspersonen, waar je vertrouwelijk terecht kunt als je last hebt van, of melding wilt doen over ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden. De vertrouwenspersonen luisteren naar jouw verhaal, denken met je mee over wat je wilt bereiken en hoe dat kan. De vertrouwenspersonen steunen je bij het proces om een oplossing te vinden. Ook als je (nog) geen stappen wilt ondernemen kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen vertellen aan niemand met wie ze contact gehad hebben, vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

 

Aanvullende informatie vertrouwenspersonen

TEP maakt gebruik van de volgende externe vertrouwenspersonen: Ada Hendriks (06 190 22 136) en Gerard Dijkstra (06 55 18 33 68). Hieronder vind je sheets waar de vertrouwenspersonen zich voorstellen.

 

Ada Hendriks 

Gerard Dijkstra

Voor meer informatie, bekijk deze video: